statue of freedom `freedom'
(Thomas Crawford, 1857)

FreeDevelopers.net
Firma wolnych programistów
stworzona przez wolnych programistów dla wolnego świata

FreeDevelopers jest demokratyczną organizacją tworzącą wolne oprogramowanie (oprogramowanie dające użytkownikom i programistom pełną swobodę jego użytkowania, studiowania, rozpowszechniania i modyfikacji). Firma, prawdopodobnie pierwsza tego rodzaju w świecie, będzie własnością jej programistów i będzie zarządzana przez nich samych w oparciu o demokratyczne zasady i wzajemne zaufanie. W zamian za pracę nad wolnym oprogramowaniem firma będzie płacić wszystkim programistom, otrzymają oni także akcje firmy. Całe oprogramowanie firmy będzie na licencji General Public License (GPL). Sprawi to, że oprogramowanie to pozostanie przez cały czas wolne/otwarte i będzie dostępne dla obecnej i przyszłej społeczności programistów, tak, aby stanowili oni pierwszą linię obrony przed tyranicznymi tendencjami prywatnych oprogramowań.


Podstawowe założenia

  1. Całe nasze oprogram owanie musi być wolnym oprogramowaniem i na licencji GPL. Jest to wymóg podstawowy i jako taki będzie elementem regulaminu firmy.
  2. Nasza firma będzie demokracją wzorującą się na systemie "checks and balances of power" stanowiącym zasadę Konstytucji USA.
  3. Programiści z całego świata, niezależnie od swojego miejsca zamieszkania, będą otrzymywać tę samą światową stawkę za tworzenie wolnego oprogramowania, wypłacaną w postaci pieniędzy i/lub akcji firmy.
  4. W odpowiednim czasie firma pochłonie prywatne firmy po to, aby uwolnić ich programistów i tworzone przez nich oprogramowanie.

Podstawowe zasady firmy

Naszym podstawowym założeniem jest zamiana tradycyjnego modelu zarządzania korporacją (tyraniczny system kontrolowany przez kilka osób) na system, który jest podobny do demokratycznego systemu zarządzania będącego zasadą Konstytucji USA. W ten sposób doświadczenia zdobyte w demokracji politycznej zostaną wykorzystane w demokracji handlowej (commercial democracy). Firma będzie miała zmieniającego się co pewien czas Prezesa, który w dużej mierze będzie odpowiadał przed wybranym przez wszystkich programistów Kongresem Programistów.

Firma powoła również grupę ekspertów (wybranych przez Kongres), której zadaniem będzie rozstrzyganie ewentualnych konfliktów.

 Potrzebujemy twojej pomocy. 

Przyłącz się do nas

Zapisz się FreeDevelopers
Consult the Company document
Skontaktuj się z nami FreeDevelopers
e-mail: [email protected]
Możesz także wstąpić do następujących grup roboczych:

FD-Democracy
zapisz się , informacje , archiwum
FD-IT
zapisz się , informacje , archiwum
FD-Philosophy
zapisz się , informacje , archiwum
FD-PublicRelations
zapisz się , informacje , archiwum
FD-Recruitment
zapisz się , informacje , archiwum
FD-Structure1
zapisz się , informacje , archiwum
FD-Structure2
zapisz się , informacje , archiwum
FD-Students
zapisz się , informacje , archiwum

The Free Software Foundation

or ...    `what is GNU?'
www.gnu.org
 [image of a Philosophical Gnu]

GNU says:
``Please support the FreeDevelopers.net project.
FreeDevelopers.net is a democratic entity for the development of free software.''

Please visit the GNU site, to learn about what GPL free software is already available, and the GNU licences; also for detailed discussions of the GNU philosophy concerning free software.

Inne wersje językowe: 1

Angielski - amerykański

Kastylijski
Hiszpański

Kataloñski

Czeski

Francuski

Niemiecki

Grecki

Włoski


Portugalski

Rumuński

Rosyjski

Ukraińskioriginal HTML generated using by Ross Moore, 2022-09-10 for FD-IT, using LaTeX2HTML
translation by Dariusz Kowalewski, 2022-06-07 [email protected]
(1flag images from Mooney's miniflags)